LuatVietnam

blue-check Hóa chất cơ bản được áp dụng thuế suất GTGT 8%

Công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản (1 trang)
Posted: 17/8/2023 8:48:47 AM | Latest updated: 18/8/2023 9:41:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, sản phẩm hóa chất thuộc nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

Tuy nhiên, hóa chất cơ bản (mã ngành 2011) không thuộc nhóm hàng sản phẩm hóa chất nên vẫn được giảm thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu