LuatVietnam

Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT

Cập nhật 30/1/2023 | Đăng tải: LVN.5626

hoi Đặng Thị Thu Trang (Đồng Nai)
Công ty tôi có sử dụng một số dịch vụ thuê ngoài thuộc diện được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% và đã áp dụng trong năm 2022, nay còn một kỳ thanh toán cuối cho chi phí dịch vụ tháng 12/2022, kết thúc cung cấp dịch vụ vào 25/12/2022.
Do công ty tôi cần rà soát và điều chỉnh chi phí nên sau ngày 1/1/2023 mới có thể xuất hóa đơn.
Công ty tôi xuất hóa đơn sau ngày 1/1/2023 cho chi phí dịch vụ sử dụng trước 31/12/2022 thì tính thuế GTGT là 8% hay 10%? Hiện có hướng dẫn nào để xác định với bên cung cấp về thuế GTGT không?

luat Cục Thuế tỉnh Đồng Nai:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn:

"... 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)".

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ:

"1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty của bà sử dụng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, nếu thời điểm lập hóa đơn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022 thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%. Kể từ ngày 1/1/2023, mức thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định Luật Thuế GTGT hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để công ty biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho các lô hàng bán tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế GTGT (10%)
otvet Công trình xây dựng có hóa đơn lập sau ngày 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế GTGT
otvet Hóa đơn xuất vào năm 2023 không được giảm thuế GTGT, cho dù hợp đồng ký năm 2022
otvet Tiền bồi thường hợp đồng được miễn nộp thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT
otvet Dịch vụ hoàn thành sau 31/12/2022 có được tính giảm 2% thuế GTGT?
otvet Kinh doanh hàng thủy sản, trường hợp nào được miễn nộp thuế GTGT?
otvet Hóa đơn phát hành sau 31/12/2022 không còn được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ cung ứng sau 31/12/2022 nhưng thu tiền trước có được giảm thuế GTGT?
otvet Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?
otvet Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có được giảm thuế GTGT?
otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?