LuatVietnam

blue-check Hóa đơn lập sai thời điểm không được áp dụng thuế suất 8%

Công văn số 58653/CTHN-TTHT ngày 11/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 14/8/2023 11:25:13 AM | Latest updated: 14/8/2023 4:30:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp hạng mục công trình đã được nghiệm thu vào tháng 6/2023 nhưng đến tháng 7/2023 doanh nghiệp mới phát hành hóa đơn thì hóa đơn này bị coi là lập không đúng thời điểm và không được áp dụng thuế suất GTGT 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 8-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu