LuatVietnam

blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT

Công văn số 11972/CTHN-TTHT ngày 16/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 20/3/2023 3:33:24 PM | Latest updated: 22/3/2023 7:40:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5661
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 chỉ áp dụng cho hàng bán được xuất hóa đơn trong giai đoạn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022; nếu xuất hóa đơn trước ngày 1/2/2022 hoặc sau ngày 31/12/2022 thì không được giảm thuế.

Đối với hàng bán có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu. Trường hợp việc chiết khấu căn cứ vào số lượng, doanh số thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua sau cùng hoặc kỳ tiếp sau. Nếu kết thúc chương trình mới tính số tiền chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh (Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5661

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 29-May-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Sắp giảm thuế GTGT năm 2023
blue-check Dịch vụ quản lý tài sản xuất hóa đơn sau 31/12/2023 không được áp dụng thuế GTGT 8%
blue-check Nhập khẩu thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check [Dự thảo] Giảm 2% thuế GTGT năm 2023
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khu PTQ
blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các hạng mục công trình áp dụng thuế suất GTGT khác nhau phải ghi rõ trên hóa đơn
blue-check Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi theo hóa đơn mua vào
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
blue-check Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
blue-check Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
blue-check Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn
blue-check Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?