LuatVietnam

Lược đồ | Hợp đồng EPC

Tổng số 9 bản ghi | Cập nhật đến: 22-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 26/10/2017 Một số lưu ý về hợp đồng EPC
(Công văn số 2525/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời một số vướng mắc liên quan đến hợp đồng xây dựng EPC, bao gồm: luật điều chỉnh, giá trị thầu phụ, mức phạt hợp đồng, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng và tài liệu chứng minh khả năng tài chính. Xem thêm

Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC. Nói cách khác, giá trị giao thầu phụ chỉ chấp nhận tối đa 60% (khoản 3 Điều 3 Thông tư 30/2016/TT-BXD ).

- Mức phạt bồi thường hợp đồng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước tối đa không được quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng 50/2014/QH13status2 ).

- Mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% - 10% giá hợp đồng xây dựng, trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì có thể áp dụng mức bảo đảm cao hơn nhưng tối đa cũng không quá 30% (khoản 4 Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

- Về khả năng tài chính đảm bảo đủ vốn để thanh toán hợp đồng, có thể chứng minh bằng các tài liệu: kế hoạch phân bổ vốn và chủ trương đầu tư được phê duyệt (đối với phần vốn nhà nước); các cam kết cho vay của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trung gian (đối với phần vốn vay).

THAM KHẢO
blue-check 22/8/2023 Về chi phí quản lý hợp đồng EPC
(Công văn số 3789/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chi phí quản lý hợp đồng EPC thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

blue-check 30/6/2023 Các quy định được áp dụng để lập và phê duyệt dự án thuộc Hợp đồng EPC English attachment
(Công văn số 2825/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp Hợp đồng EPC (thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng) được ký kết ngay sau khi thiết kế cơ sở được duyệt, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 50/2021/NĐ-CP thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi Hợp đồng EPC đã ký kết được thực hiện theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP và pháp luật áp dụng cho công trình, dự án. Xem thêm

Đối với các công trình, hạng mục công trình còn lại của dự án không thuộc phạm vi của Hợp đồng EPC thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, nghiệm thu công trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 và pháp luật có liên quan.

XEM THÊM
blue-check 23/9/2021 Về việc ký kết hợp đồng EPC
(Công văn số 3949/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc ký kết hợp đồng EPC và việc giám sát thi công hợp đồng EPC, Bộ Xây dựng yêu cầu căn cứ phạm vi công việc và quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 để thực hiện.

blue-check 15/8/2018 Về việc điều chỉnh giá của Hợp đồng EPC
(Công văn số 2011/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá của Hợp đồng EPC – Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

blue-check 19/12/2016 Về việc tính thuế nhà thầu đối với hợp đồng EPC số 2013
(Công văn số 5879/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc áp dụng văn bản nào để tính thuế nhà thầu đối với hợp đồng EPC số 2013 ký kết giữa Công ty điện lực Vĩnh Tân 1 với Liên doanh nhà thầu là Viện nghiên cứu thiết kế Điện lực tỉnh Quảng Đông và Tổng công ty công trình nhiệt điện Quảng Đông.

blue-check 11/8/2015 Về thuế nhà thầu đối với hợp đồng EPC của Công ty bia Sài Gòn - Kiên Giang
(Công văn số 3224/TCT-HTQT)

Văn bản trả lời Cục thuế tỉnh Kiên Giang về thuế nhà thầu đối với hợp đồng EPC của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Kiên Giang

blue-check 6/4/2015 Về việc quyết toán hợp đồng EPC của Công ty gang thép Thái Nguyên
(Công văn số 07/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên về việc quyết toán hợp đồng EPC

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 20/2/2017 Mẫu Hợp đồng EPC English attachment
(Thông tư số 30/2016/TT-BXD)

Thông tư này ban hành và hướng dẫn áp dụng Mẫu Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình ((tiếng Anh là Engineering - Procurement - Construction, viết tắt EPC). Xem thêm

Theo đó, Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình (khoản 2 Điều 3).

Ngoài ra, Mẫu hợp đồng này được áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp áp dụng các loại giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc kết hợp các loại giá hợp đồng thì các bên căn cứ vào các quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư này để sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2017.