LuatVietnam

Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH

Cập nhật 14/12/2022 | Đăng tải: LVN.5603

hoi Trần Thị Bích Trâm (Tây Ninh)
Trong năm, công ty của tôi có thuê 1 người lao động thực hiện các công việc như phát quang cây, đào mương, công việc không cố định thời gian. Chỉ thanh toán tiền công khi người lao động hoàn thành công việc, mức tiền công cho người lao động này dưới 132 triệu đồng/năm.
Tôi phải làm hồ sơ gì về BHXH cho người lao động này hay không? Loại hợp đồng là hợp đồng khoán việc thì có đúng quy định về pháp luật hiện nay không?

luat BHXH tỉnh Tây Ninh:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, "người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng" thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Hợp đồng khoán việc được giao kết với những công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định. Đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký theo hình thức khoán việc mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở