LuatVietnam

blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã

Công văn số 1802/BTP-HTQTCT ngày 3/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc chứng thực hợp đồng ủy quyền (1 trang)
Posted: 14/6/2022 9:08:26 AM | Latest updated: 15/6/2022 1:19:39 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Bộ Tư pháp cho rằng UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm cả hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất.

Nơi chứng thực sẽ xác định theo địa phương có đất (khoản 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực