LuatVietnam

Hợp đồng ủy quyền về đất đai có thể chứng thực tại UBND xã nơi có đất

Cập nhật 17/6/2022 | Đăng tải: LVN.5481

hoi Võ Nhựt Quí (Bến Tre)
Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà.
Tôi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bổ sung giấy tờ do UBND xã chứng nhận hợp đồng ủy quyền. Nhưng sau đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lời, UBND xã (nơi có đất) không có thẩm quyền chứng thực hợp đồng ủy quyền mà chỉ có phòng công chứng/văn phòng công chứng mới có thẩm quyền.
UBND xã nơi có đất có thẩm quyền chứng nhận hợp đồng ủy quyền được hay không?

luat Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì UBND cấp xã có thẩm quyền: "Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai".

Quy định này được hiểu là UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm cả hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì: "Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà".

Như vậy, căn cứ vào các quy định này thì việc UBND xã chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân là đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Công chứng - Chứng thực

otvet Hợp đồng ủy quyền về đất đai có thể chứng thực tại UBND xã nơi có đất
otvet Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử sẽ hoạt động như thế nào?
otvet Có được chứng thực sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú?
otvet Bản sao y hộ chiếu bắt buộc đầy đủ các trang có thông tin
otvet Công chứng nhầm sổ đỏ giả, công chứng viên có bị quy chịu trách nhiệm?
otvet Trường hợp nào được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền?
otvet Người chứng thực chữ ký có cần ký lên từng trang hợp đồng?
otvet Công chứng và chứng thực có giá trị ngang nhau
otvet Hợp đồng thuê mặt bằng không bắt buộc phải công chứng
otvet Trường hợp nào không được chứng thực bản sao từ bản chính?
otvet Giấy ủy quyền cho vợ/chồng mua bán đất bắt buộc công chứng
otvet Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng
otvet Có cần công chứng tài sản riêng trước khi lập gia đình?
otvet Mua bán nhà chung cư có bắt buộc công chứng?
otvet Văn bản công chứng, chứng thực có giá trị bao lâu?
otvet Hợp đồng vay vốn từ nhân viên có cần công chứng?
otvet Công chứng và chứng thực khác nhau thế nào?
otvet Hợp đồng thuê nhà không bắt buộc công chứng
otvet Hợp đồng thế chấp nhà bắt buộc công chứng - chứng thực
otvet Hợp đồng thuê kho có bắt buộc công chứng ?