LuatVietnam

Hưởng BHXH một lần có được tính hệ số trượt giá?

Cập nhật 15/3/2023 | Đăng tải: LVN.5658

hoi Kiều Thị Thúy Đạt
Tôi làm việc ở một công ty tư nhân. Trước năm 2014, tôi đóng BHXH bắt buộc được 5 tháng, từ năm 2014 trở đi, tôi đóng được 7 năm 9 tháng.
Tôi đã làm hồ sơ nhận BHXH một lần và trong quyết định thì số tiền tôi nhận được không giống như số tiền đã tính trên các phần mềm hay hướng dẫn tính trên một số trang web. Tôi được biết là do cơ quan BHXH không tính hệ số trượt giá.
Tôi có thuộc đối tượng được tính hệ số trượt giá khi nhận BHXH một lần không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, tại Điều 79 Luật này quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay BHXH Việt Nam không phối hợp hoặc ủy quyền cho trang web nào về việc tính mức hưởng các chế độ BHXH.

Mặt khác, ngày 3/1/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực từ ngày 20/2/2023. Sau thời điểm Thông tư trên có hiệu lực, cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh và chi trả khoản chênh lệch theo quy định qua tài khoản cá nhân đã đăng ký.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin chính sách để bà được biết và đối chiếu. Đề nghị bà liên hệ đến cơ quan BHXH nơi giải quyết hồ sơ để được hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người làm việc theo hợp đồng dịch vụ được miễn đóng BHXH
otvet Trường hợp nào được hoàn tiền đóng BHXH?
otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú