LuatVietnam

red-check Hướng dẫn áp dụng lãi suất khi xét xử tranh chấp về hợp đồng cho vay English attachment

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTPstatus2 ngày 11/1/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm (9 trang)
Posted: 21/2/2019 9:02:25 AM | Latest updated: 10/6/2019 7:29:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4661 | Vietlaw: 398
LuatVietnam

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.

Hợp đồng vay tài sản hướng dẫn trong Nghị quyết này bao gồm hợp đồng cho vay tiền giữa ngân hàng với khách hàng và hợp đồng vay tiền giữa cá nhân, pháp nhân không phải là ngân hàng với nhau.

Theo đó, khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng vay ngân hàng, Tòa án sẽ áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy định chi tiết Luật này để xác định xem lãi suất trong hợp đồng vay ngân hàng có vượt quá hạn mức hay không (Điều 7).

Đối với tranh chấp về hợp đồng vay tiền ngoài ngân hàng (giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau), Tòa án sẽ căn cứ quy định về giới hạn lãi suất trong Bộ luật Dân sự tương ứng từng thời kỳ để xác định xem lãi suất trong hợp đồng cho vay có phù hợp pháp luật hay không (Điều 2 đến Điều 5).

Trường hợp Tòa án xác định lãi suất trong hợp đồng cho vay vượt quá hạn mức quy định thì phần lãi suất vượt hạn mức sẽ không có hiệu lực, số tiền lãi đã trả vượt quá hạn mức được trừ vào số tiền nợ gốc (Điều 9).

Việc tính lãi, lãi suất liên quan đến nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết các vụ án (hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) sẽ được căn cứ theo mức lãi suất (phù hợp) mà các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về lãi suất thì áp dụng mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, riêng lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn (Điều 13).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019.

Theo Điều 468 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, lãi suất cho vay giữa cá nhân, pháp nhân với nhau không được vượt quá hạn mức 20%/năm.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn theo quy định nêu trên.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần đính chính tại Thông báo số 15/TB-HĐTP ngày 5/6/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Mar-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4661

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ01_11012019TANDTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Dự kiến dừng chính sách cho HSSV vay vốn mua máy tính
blue-check Các lĩnh vực được ưu tiên vay vốn ngân hàng English attachment
blue-check Về việc cấp bù lãi suất cho vay theo các chính sách của nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Thay mới quy chế quản lý khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp English attachment
light-check Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay tại Quỹ phát triển DNNVV
blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến English attachment