LuatVietnam

light-check Hướng dẫn bồi thường nhà nước trong vụ án hình sự, hành chính English attachment

Thông tư số 02/2023/TT-TANDTC ngày 24/8/2023 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án (5 trang)
Posted: 7/9/2023 1:04:05 PM | Latest updated: 17/9/2023 5:29:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn việc giải quyết tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan, người thi hành công vụ gây ra trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, bao gồm:

- Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường (Điều 3);

- Thủ tục đưa ra yêu cầu bồi thường nhà nước (Điều 4);

- Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Điều 5);

- Xác định thiệt hại được bồi thường (Điều 6);

- Tách yêu cầu bồi thường để giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự (Điều 7);

- Nội dung của bản án có giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước (Điều 8);

Theo đó, cần lưu ý, đối với yêu cầu bồi thường nhà nước liên quan đến vụ án hình sự thì yêu cầu bồi thường phải được đưa ra trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.

Đối với yêu cầu bồi thường nhà nước liên quan đến vụ án hành chính thì yêu cầu bồi thường phải được đưa ra trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường đưa ra yêu cầu bồi thường sau thời điểm nêu trên thì Tòa án không giải quyết mà giải thích, hướng dẫn đề nghị giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sau khi họ nhận được bản án, quyết định của Tòa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Lược đồ

Bồi thường nhà nướcCập nhật đến: 20-Oct-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu