LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023

Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 2/3/2023 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong hệ thống công đoàn thành phố (10 trang)
Posted: 3/3/2023 10:32:10 AM | Latest updated: 6/3/2023 9:08:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn các hoạt động trọng tâm phải triển khai của công đoàn các cấp tại TP. HCM trong Tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.

Theo đó, đối với công đoàn cấp trên, tập trung tổ chức các hoạt động như: phát hành tài liệu, ấn phẩm, tổ chức tọa đàm, tập huấn, các hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ; phát động xây dựng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc; phối hợp với Phòng Lao động TB&XH tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về ATVSLĐ, bữa ăn ca,... tại các doanh nghiệp; phối hợp với UBND phường tổ chức tập huấn kỹ năng đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động....

Đối với công đoàn cơ sở, phải phối hợp với doanh nghiệp duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng ATVSLĐ như: họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động; tập huấn cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên về các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ đội; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM yêu cầu phổ biến chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2022-2025 cho đoàn viên
blue-check Các khuyến cáo của Bộ Lao động TBXH về phòng ngừa TNLĐ năm 2023
blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023
blue-check TP. HCM sẽ tổ chức thanh tra cả trước, trong và sau Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế
blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment
blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
blue-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
blue-check Công bố Quy chuẩn mới về An toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp