LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII

Công văn số 799/LĐLĐ-TC ngày 15/8/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam (2 trang)
Posted: 17/8/2022 3:25:10 PM | Latest updated: 18/8/2022 3:17:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5520
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn TP. HCM áp dụng Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 4/8/2022 để xây dựng dự toán chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII.

Theo đó, kinh phí tổ chức Đại hội phải được cân đối từ nguồn tài chính công đoàn theo dự toán năm (năm chuẩn bị và năm diễn ra Đại hội), các nguồn thu hợp pháp (kinh phí tài trợ, kinh phí do chuyên môn hỗ trợ…) và nguồn tích lũy Quỹ hoạt động thường xuyên tại công đoàn mỗi cấp.

Công đoàn cấp trên sẽ không cấp bù kinh phí chi đại hội cho cấp dưới (trừ các đơn vị thuộc diện được công đoàn cấp trên trực tiếp cấp kinh phí chi thường xuyên theo dự toán năm).

Công đoàn các cấp phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài chính, tài sản phục vụ đại hội theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Thời hạn quyết toán thu, chi Đại hội là một tháng sau khi đại hội kết thúc.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5520

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028