LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn cập nhật thông tin về đăng ký tài sản bảo đảm do sắp xếp lại huyện, xã

Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày 21/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (4 trang)
Posted: 13/9/2023 9:14:19 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:42:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn xử lý một số vướng mắc phát sinh do sắp xếp lại đơn vị hành chính huyện, xã liên quan đến việc xác định thẩm quyền giải quyết đăng ký hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân; cập nhật nơi cư trú trong lý lịch tư pháp; cập nhập thay đổi thông tin đăng ký tài sản bảo đảm...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu