LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 cho các Quỹ

Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ ngày 25/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 (2 trang)
Posted: 7/4/2022 9:51:53 AM | Latest updated: 8/4/2022 9:51:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5428
LuatVietnam

Các cấp công đoàn (gồm cả công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp) nếu không có tổ chức bộ máy kế toán thì toàn bộ số dư tài chính tính lũy tại thời điểm 31/12/2021 được trích hết vào Quỹ hoạt động thường xuyên.

Đối với công đoàn có tổ chức bộ máy kế toán, sẽ trích vào các Quỹ theo tỷ lệ như sau: 20% vào Quỹ đầu tư; 50% vào Quỹ hoạt động thường xuyên và 30% vào Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5428

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn