LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn giảng dạy Ngoại ngữ cho học sinh tiểu học (niên khóa 2023-2024)

Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học (6 trang)
Posted: 10/8/2023 7:52:46 AM | Latest updated: 12/8/2023 5:14:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn về nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập môn Ngoại ngữ 1 đối với học sinh tiểu học.

Theo đó, lưu ý, đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 thì Ngoại ngữ 1 chỉ là môn học tự chọn (chưa bắt buộc). Căn cứ vào nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh và điều kiện thực tế, nhà trường được lựa chọn môn Ngoại ngữ 1 trong số các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Đức theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, khi dạy học tự chọn Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 cần bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3 và không gây quá tải cho học sinh.

Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc. Việc dạy học phải bảo đảm các nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình các môn Ngoại ngữ 1 theo quy định của Bộ GDĐT; tổ chức dạy học đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển kỹ năng nghe và nói; đa dạng hóa các hình thức dạy và học bao gồm cả học ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường và ngoài trường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu