LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khai báo thuế CBPG và thuế CTC khi nhập khẩu đường mía

Công văn số 4261/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng đường mía (4 trang)
Posted: 21/8/2023 12:58:39 PM | Latest updated: 24/8/2023 4:25:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) đối với đường mía nhập khẩu theo Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 3/8/2023.

Theo đó, đường mía nhập khẩu phải nộp thuế CBPG và thuế CTC nếu nhập khẩu trong thời gian từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 15/6/2026 và có xuất xứ Thái Lan.

Khi đăng ký tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp khai báo 02 loại thuế nêu trên theo bảng mã thuế suất thuế CBPG dùng trong VNACCS, với mức thuế là tổng mức thuế CBPG và thuế CTC quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT và Quyết định số 1989/QĐ-BCT. Chi tiết cách khai báo mặt hàng nhập khẩu đồng thời chịu thuế CBPG và thuế CTC thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2021.

Cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nộp được chứng từ chứng nhận đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ nước khác không phải Thái Lan thì được miễn nộp thuế CBPG và thuế CTC. Trên tờ khai nhập khẩu, tại chỉ tiêu 1.95 Mã miễn/giảm/không chịu thuế doanh nghiệp khai báo mã GK. Các trường hợp khác xem hướng dẫn khai báo tại mục 3.2 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu