LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru

Công văn số 2453/TCHQ-TXNK ngày 22/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ (2 trang)
Posted: 24/6/2022 8:00:47 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:24:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5480
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn khai báo mã Biểu thuế và áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2019-2022 dành cho hàng hóa nhập khẩu từ Peru theo quy định tại Nghị định số 21/2022/NĐ-CP .

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ Peru nếu đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CPstatus2 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 21/2022/NĐ-CP thì kê khai mã Biểu thuế B21 trên tờ khai nhập khẩu.

Đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc nhóm 04.07, 17.01, 24.01, 25.01, nếu nhập khẩu từ Peru trong hạn ngạch cho phép và đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo Biểu thuế CPTPP thì kê khai mã Biểu thuế B21 và áp dụng mức thuế suất trong hạn ngạch quy định tại Phụ lục II theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CPstatus2 .

Các mặt hàng trên nếu nhập khẩu từ Peru ngoài lượng hạn ngạch cho phép thì áp dụng các mức thuế suất nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Điều 8 Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus2 ).

Riêng mặt hàng ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04, nếu nhập khẩu từ Peru trong lượng hạn ngạch cho phép và đáp ứng các điều kiện hưởng thuế CPTPP thì kê khai mã Biểu thuế B22 và áp dụng thuế suất quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CPstatus2 . Nếu nhập khẩu ngoài hạn ngạch hoặc trong hạn ngạch nhưng không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thì áp dụng thuế suất nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus2 .

Đối với các tờ khai xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Peru hoặc nhập khẩu từ Peru vào Việt Nam đăng ký từ ngày 19/9/2021 đến trước ngày Nghị định 21/2022/NĐ-CP có hiệu lực, nếu lô hàng đáp ứng điều kiện hưởng thuế CPTPP nhưng đã khai nộp với thuế suất cao hơn sẽ được xử lý tiền thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại Công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5480

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía đến 21/7/2022 English attachment
blue-check Đính chính mô tả hàng hóa của Sợi polyester bị áp thuế chống bán phá giá
blue-check Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ English attachment
blue-check Kiến nghị sửa lại mã số HS của sợi polyester chịu thuế chống bán phá giá
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia
blue-check Gia hạn rà soát thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa đến 24/6/2022
blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment