LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan nhỏ

Quyết định số 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ (7 trang)
Posted: 17/5/2022 8:00:29 AM | Latest updated: 14/6/2022 9:06:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ ban hành kèm Quyết định số 2159/QĐ-BYT ngày 25/5/2020.

Nhiễm sán lá gan là một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1202/QĐ-BYTHướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh sán dây
blue-check 1203/QĐ-BYTHướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan lớn
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 13-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Y tế