LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment

Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 3/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (139 trang)
Posted: 6/3/2023 7:24:38 AM | Latest updated: 23/3/2023 10:33:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Thông tư thay mới các quy định liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: tạm ứng, thanh toán hợp đồng xây dựng; điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng; điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, Thông tư này còn ban hành mới, hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng xây dựng gồm: Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng (tại Phụ lục II); Mẫu hợp đồng thi công xây dựng (tại Phụ lục III); Mẫu hợp đồng EPC (tại Phụ lục IV).

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP .

Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh để làm cơ sở ký phụ lục bổ sung hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh tại mục I Phụ lục I.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023.

Thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXDstatus1 ngày 10/3/2016, Thông tư số 08/2016/TT-BXDstatus1 ngày 10/3/2016, Thông tư số 09/2016/TT-BXDstatus1 ngày 10/3/2016 và Thông tư số 30/2016/TT-BXDstatus1 ngày 30/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT02_03032023BXD[E].pdf

Dòng thời gian

Quản lý công trình

blue-check Quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng tại TP. HCM từ 29/5/2023
blue-check Một số dự án giao thông sẽ được Nhà nước xét thưởng cho nhà thầu xây lắp English attachment
blue-check Nhà thầu giám sát phải độc lập với nhà thầu thi công và nhà thầu cung cấp thiết bị
blue-check Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM
blue-check Xây dựng công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0%
blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Xây dựng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
blue-check Có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào xây dựng công trình tại Việt Nam
blue-check Bộ định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện
blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3
blue-check Công trình trường học không được thiết kế gara ô tô tại tầng hầm
blue-check Những lưu ý khi thiết kế công trình trường học
blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng