LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn nhập thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT

Công văn số 1171/BYT-KCB ngày 8/3/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT phục vụ Đề án 06 (23 trang)
Posted: 4/4/2023 3:44:00 PM | Latest updated: 6/4/2023 3:45:06 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nếu chưa thể thực hiện trích chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT thì tiến hành cập nhật thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 đính kèm, hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số ký xác thực dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe để liên thông phục vụ giải quyết dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy khám sức khỏe lái xe theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 đính kèm.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa có trong danh mục cơ sở KCB BHYT, phải liên hệ với BHXH tỉnh, thành phố để phối hợp đăng ký danh mục trước khi đăng ký tài khoản cập nhật dữ liệu.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận cho người bệnh biết dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe đã được liên thông trực tuyến.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

blue-check Điều kiện tăng 100% phụ cấp cho viên chức y tế trong 2 năm 2022 - 2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Marburg
blue-check Thay mới các mẫu văn bản đề nghị cấp phép lưu hành thiết bị y tế
blue-check Lộ trình xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
blue-check Bãi bỏ Thông tư quy định về kinh doanh dược liệu và đấu thầu trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Dự thảo Thông tư quy định về giá khám chữa bệnh dịch vụ
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, mỹ phẩm tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp bị thu hồi Phiếu công bố trang thiết bị y tế
blue-check Lộ trình ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023
blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Hướng dẫn nhập thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT
blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment