LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021

Công văn số 2329/CTTPHCM-HKDCN ngày 22/3/2022 của Cục Thuế TP. HCM về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 (5 trang)
Posted: 29/3/2022 1:49:34 PM | Latest updated: 1/4/2022 6:05:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5420
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn về đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN 2021, thời hạn và nơi nộp quyết toán.

Đối với doanh nghiệp (tổ chức trả thu nhập) bắt buộc phải nộp quyết toán thuế TNCN, bất kể có phát sinh thuế TNCN hay không. Thời hạn nộp là không trễ hơn 31/3/2022.

Đối với cá nhân, nếu có thu nhập 2 nơi trở lên đồng thời phát sinh số thuế nộp thêm trên 50.000 đ hoặc muốn được hoàn thuế thì phải nộp quyết toán thuế TNCN 2021. Thời hạn nộp là không trễ hơn ngày 4/5/2022.

Người lao động cho dù làm việc chưa đủ 1 năm Dương lịch cũng được ủy quyền quyết toán thuế nếu cam kết chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập tại chính công ty đó. Trường hợp có thêm thu nhập vãng lai thì khoản thu nhập đó tối đa không quá 10 triệu/tháng (tính bình quân) và đã được khấu trừ 10% thuế. Trong trường hợp này, không được đưa phần thu nhập vãng lai này vào quyết toán.

Về nơi nộp quyết toán thuế TNCN của cá nhân, xem thêm hướng dẫn tại điểm 2 Mục II

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5420

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021
blue-check Những lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nếu có số thuế được hoàn có thể nộp sau ngày 30/4
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu chưa bị trừ thuế khoản thu nhập vãng lai
blue-check Giai đoạn chuyển đổi năm tài chính phải lập riêng quyết toán hàng SXXK
blue-check Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót
blue-check Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu
blue-check Cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trước khi nộp quyết toán thuế trực tuyến
blue-check Cá nhân được nộp quyết toán thuế trực tuyến từ 2021
blue-check Người Việt Nam có chứng nhận cư trú ở nước ngoài được miễn quyết toán thuế TNCN
blue-check Lưu ý thời điểm quyết toán thuế nhà thầu từ 5/12/2020 English attachment
blue-check Những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN 2020
blue-check Giải đáp 45 thắc mắc về quyết toán thuế TNCN 2020
blue-check Giải đáp 55 thắc mắc về quyết toán thuế TNDN 2020