LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thanh tra sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (16 trang)
Posted: 30/5/2022 10:23:06 AM | Latest updated: 7/6/2022 8:50:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm bài thi, phúc khảo bài thi đến xét công nhận tốt nghiệp.

Đáng lưu ý, theo văn bản này, mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước độ "Tối mật" và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Về Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tham khảo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐTstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) và Hướng dẫn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo