LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023

Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 (28 trang)
Posted: 29/12/2022 8:55:29 AM | Latest updated: 30/12/2022 9:10:30 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023, bao gồm:

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN năm 2023 giữa trung ương và địa phương;

- Nguyên tắc giao dự toán thu NSNN năm 2023;

- Phân bổ và giao dự toán chi NSNN năm 2023;

- Cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương, trợ cấp trong năm 2023;

- Tổ chức quản lý thu NSNN năm 2023;

- Tổ chức điều hành dự toán chi NSNN năm 2023;

...

Đáng chú ý, theo khoản 2 Điều 1 Thông tư này, Ngân sách trung ương sẽ được hưởng 100% số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện trực tiếp kê khai, nộp thuế tại Cổng điện tử Tổng cục Thuế.

Kể từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, vì vậy, các bộ, ngành, địa phương sẽ phải tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 cộng với một số nguồn khác quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này để chi tăng lương theo mức lương cơ sở mới.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/2/2023 và áp dụng đối với năm ngân sách 2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3