LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn trích lập các Quỹ bằng số dư tài chính công đoàn tích lũy đến 31/12/2021

Công văn số 253/LĐLĐ-TC ngày 6/4/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 (1 trang)
Posted: 7/4/2022 9:50:18 AM | Latest updated: 7/4/2022 4:45:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5432
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn công đoàn cơ sở tại TP. HCM trích lập các Quỹ từ số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm ngày 31/12/2021 căn cứ theo Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ ngày 25/3/2022.

Theo đó, đối với công đoàn cơ sở không có bộ máy kế toán (không có kế toán công đoàn chuyên trách), được trích lập 100% số dư tài chính công đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2021 vào Quỹ hoạt động thường xuyên.

Đối với công đoàn cơ sở có bộ máy kế toán, số dư tài chính công đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2021 được trích lập: 20% cho Quỹ đầu tư; 50% cho Quỹ hoạt động thường xuyên và 30% cho Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động.

Việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm ngày 31/12/2021 theo Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ nêu trên được áp dụng từ 1/1/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5432

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028