LuatVietnam

light-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment

Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục (13 trang)
Posted: 24/5/2022 10:26:44 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:39:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5461 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Thông tư quy định việc lồng ghép hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp, từ bậc tiểu đến đại học.

Theo đó, nội dung, phương thức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp sẽ khác nhau tùy từng cấp học. Chi tiết xem Chương II Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/7/2022 và thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 8-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5461
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT07-23052022BGDDT[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo