LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn vận tải đường sắt trong giai đoạn bình thường mới

Quyết định số 362/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (3 trang)
Posted: 24/3/2022 11:22:04 AM | Latest updated: 29/3/2022 2:45:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5418
LuatVietnam

Quyết định ban hành hướng dẫn về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt trong giai đoạn bình thường mới.

Theo đó, về tần suất khai thác, các công ty vận tải đường sắt được thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố.

Về biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 và các hướng dẫn của Y tế địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1839/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 20/10/2021; Quyết định số 1893/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 30/10/2021; Công văn số 14140/BGTVT-VT ngày 31/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5418

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Vận tải đường sắt

blue-check Nhập khẩu phụ tùng thay thế cho dự án đường sắt có thể được miễn thuế
blue-check Thay mới thủ tục kiểm định phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong hành lang đường sắt
blue-check Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp tăng cường năng lực vận tải và thông quan tại các ga liên vận
blue-check Hướng dẫn vận tải đường sắt trong giai đoạn bình thường mới
blue-check Chu kỳ đăng kiểm phương tiện chuyên dùng chạy trên đường sắt kể từ 2022
blue-check Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt English attachment
blue-check Từ 26/10/2021, khách đi tàu hỏa khai báo thông tin theo mẫu đơn giản
blue-check Điều kiện đối với hành khách đi tàu hỏa kể từ 13/10/2021
blue-check Hướng dẫn phòng chống dịch đối với vận tải đường sắt
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với dự án phát triển đường sắt English attachment
blue-check Quy chế quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia English attachment
blue-check Khoản thu từ việc hủy vé xe được miễn tính thuế GTGT
blue-check Hàng nhập khẩu đường bộ, trị giá tính thuế bao gồm phí vận chuyển đến cảng đích
blue-check Vế tàu có đóng dấu Mã số thuế mới vẫn được xem là hợp lệ