LuatVietnam

stop-check Hướng dẫn về kê khai và quản lý các loại thuế English attachment

Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 28/10/2010 của Chính phủ (90 tr.)
Posted: 18/9/2011 | Latest updated: 2/12/2013 10:46:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 2708 | Vietlaw: 9
LuatVietnam

Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm

1. Khai thuế, tính thuế (bao gồm các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế nhà đất, tiền thuê đất, sử dụng đất, lệ phí trước bạ

2. Ần định thuế;

3. Nộp thuế;

4. Uỷ nhiệm thu thuế;

5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;

7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;

8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế;

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng kể từ kỳ tính thuế 2011, thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTCstatus1 ngày 14/06/2007.

Các quy định về thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, bù trừ thuế bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/2011

Ghi chú về hiệu lực
  • Các mẫu tờ khai số 01/SDNN, mẫu 02/SDNN, mẫu 03/SDNN và thông báo nộp thuế mẫu 04/SDNN ban hành theo Thông tư này được thay bằng các mẫu ban hành tại Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011
  • Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý thuế về phí xăng dầu tại Thông tư này, xem quy định mới tại Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 ngày 11/11/2011.
  • Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013, thay thế bằng Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2011
Hết hiệu lực 20-Dec-2013
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2708
Văn bản thay thế

follow 156/2013/TT-BTC status1 - Quy định về kê khai và quản lý thuế English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT28_28022011BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp