LuatVietnam

light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức (4 trang)
Posted: 3/1/2023 10:11:12 AM | Latest updated: 3/1/2023 2:41:54 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn về căn cứ, trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương.

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo Thông tư này được sử dụng để chuyển ngạch, nâng ngạch và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục số 01, 02 ban hành tại Thông tư này và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt về Bộ Nội vụ để theo dõi quản lý.

Trường hợp có sự thay đổi về cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, các bộ, ngành, địa phương phải kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để có ý kiến thống nhất trước khi thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
light-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
light-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
light-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
blue-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment