LuatVietnam

light-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (32 trang)
Posted: 15/6/2022 9:13:21 AM | Latest updated: 17/6/2022 1:04:49 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế và hải quan, áp dụng kể từ ngày 1/7/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTCstatus3 ngày 11/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức