LuatVietnam

blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025

Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (74 trang)
Posted: 10/5/2022 7:21:49 AM | Latest updated: 12/5/2022 2:56:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, từ nay đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ tập trung đẩy mạnh số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ hải quan và nâng cấp các ứng dụng để đạt các mục tiêu chuyển đổi số sau đây:

- 100% thủ tục có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau;

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7;

- 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dữ liệu số;

- Tự động hóa việc áp dụng chính sách miễn, giảm, hoàn thuế;

- Xây dựng Biểu thuế XNK điện tử;

- Doanh nghiệp được tra cứu trực tuyến quá trình giải quyết, được trả kết quả giải quyết thủ tục trên môi trường số thông qua nhiều nền tảng ứng dụng di động;

- 80% hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện thông qua môi trường số;

- 100% các cửa khẩu, cảng, kho, bãi... đáp ứng điều kiện triển khai hệ thống giám sát tự động hàng hóa đưa vào, đưa ra.

- 100% các thủ tục cấp phép, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần
blue-check Quy trình khai, nộp trực tuyến phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check 22 thủ tục hải quan sẽ triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến năm 2021
blue-check Các phương thức nộp thuế cho hàng XNK
blue-check Cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ khai hải quan
blue-check Giải đáp về đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử
blue-check TCHQ giải đáp về thủ tục không thu thuế và kiểm tra sau hoàn thuế
blue-check Từ 24/5/2021, thủ tục gia hạn TN-TX được thực hiện trực tuyến
blue-check Tờ khai xuất hàng kinh doanh miễn thuế tạm thời được nộp bản giấy