LuatVietnam

blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM

Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 25/3/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (5 trang)
Posted: 29/3/2022 3:54:43 PM | Latest updated: 30/3/2022 11:57:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5422
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, năm 2022, Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ mở một số lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động gồm:

- 1 lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho an toàn, vệ sinh viên dự kiến vào ngày 20/5/2022 (đối tượng: an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở thuộc nhóm 6 chưa được cấp thẻ an toàn lao động hoặc thẻ đã hết hạn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CPstatus2 ).

- 4 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn lao động cho đoàn viên thuộc các Nghiệp đoàn: Nghiệp đoàn xe ôm phương Phạm Ngũ Lão; Nghiệp đoàn rác Dân lập; Nghiệp đoàn giáo viên mầm non Phường Tân Sơn Nhì và Nghiệp đoàn tiểu thủ công nghiệp phương 9.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5422

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần khẩn trương đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề năm 2022
blue-check Năm 2022, 100% doanh nghiệp tại Tp. Hà Nội phải lập kế hoạch chống dịch cho người lao động
blue-check Sẽ bổ sung các biện pháp phòng chống dịch vào nội dung huấn luyện ATLĐ năm 2022
blue-check Công thức tính tần suất TNLĐ làm căn cứ giảm mức phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động English attachment
blue-check Quy định mới về chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ English attachment
blue-check Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 phải nộp trước 11/1/2022
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh khí phải tổ chức huấn luyện ATLĐ định kỳ hàng năm