LuatVietnam

blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment

Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 19/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 (15 trang)
Posted: 7/2/2023 9:16:40 AM | Latest updated: 23/2/2023 8:19:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5635 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nắm bắt được các chính sách, pháp luật mới về hải quan như: Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 20301, Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 20252, Kế hoạch chuyển đổi số, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định pháp luật về hải quan mới được ban hành; qua đó đồng hành cùng cơ quan hải quan trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

Cơ quan hải quan sẽ cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về:

(i) Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 theo Quyết định số 628/QĐ-TTg, ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 2025;

(ii) Kế hoạch chuyển đổi số, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan,

(iii). Các quy định pháp luật về hải quan mới được ban hành và các chương trình, đề án cải cách hiện đại hóa trọng điểm của Ngành hải quan trong năm 2023;

(iv) Các điều ước, cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi thương mại mà Việt Nam tham gia

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5635

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD104_19012023TCHQ[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030