LuatVietnam

blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế

Công văn số 688/BYT-MT ngày 15/2/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (12 trang)
Posted: 16/2/2023 7:16:51 AM | Latest updated: 16/2/2023 9:42:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5638
LuatVietnam

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, ngành Y tế sẽ chủ động phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở lao động có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp (tập trung vào các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, dung môi trong ngành da giày, dệt may, điện tử, các làng nghề, khu vực phi kết cấu).

Nội dung thanh tra kiểm tra gồm: công tác vệ sinh lao động, công tác quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc.

Ngoài ra, ngành Y tế cũng sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công tác huấn luyện về ATVSLĐ tại các cơ sở y tế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5638

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023
blue-check TP. HCM sẽ tổ chức thanh tra cả trước, trong và sau Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế
blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment
blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
blue-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
light-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM