LuatVietnam

Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?

Cập nhật 16/12/2022 | Đăng tải: LVN.5604

hoi Công ty LEONG HUP FEEDMILL
Công ty có khai báo tờ khai nhập khẩu máy nông nghiệp và đang đợi xác nhận từ Bộ Nông nghiệp nên đã khai báo VAT là 8%, trong quá trình làm thủ tục hải quan doanh nghiệp bổ sung giấy xác nhận là máy nông nghiệp nên khai sửa tờ khai giảm VAT 0%. Trường hợp khai sửa tờ khai giảm VAT như này có bị coi là hành vi khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu theo khoản 1 điều 9 Nghị định 128/2020/NĐ-CP không?

luat Vụ Pháp chế:

Do không có hồ sơ cụ thể và nội dung thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên Cơ quan Hải quan không có cơ sở để trả lời chính xác nội dung Công ty đề nghị. Tuy nhiên, căn cứ nội dung câu hỏi, Cơ quan Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

- Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.”

- Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan.

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) người khai hải quan có nghĩa vụ “Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp… các yếu tố làm căn cứ, liên quan đến tính thuế…”. 

Do đó, việc khai sai thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan là đã vi phạm quy định của pháp luật về khai hải quan. 

Việc xử phạt vi phạm phải dựa vào hồ sơ vụ việc cụ thể, căn cứ vào hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để xử lý. 

Trường hợp khai sai về thuế suất hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp có thể bị xem xét xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được xem xét, giải quyết và hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho các lô hàng bán tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế GTGT (10%)
otvet Công trình xây dựng có hóa đơn lập sau ngày 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế GTGT
otvet Hóa đơn xuất vào năm 2023 không được giảm thuế GTGT, cho dù hợp đồng ký năm 2022
otvet Tiền bồi thường hợp đồng được miễn nộp thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT
otvet Dịch vụ hoàn thành sau 31/12/2022 có được tính giảm 2% thuế GTGT?
otvet Kinh doanh hàng thủy sản, trường hợp nào được miễn nộp thuế GTGT?
otvet Hóa đơn phát hành sau 31/12/2022 không còn được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ cung ứng sau 31/12/2022 nhưng thu tiền trước có được giảm thuế GTGT?
otvet Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?
otvet Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có được giảm thuế GTGT?
otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?