LuatVietnam

blue-check Kết quả phân loại mã số hàng hóa của TCHQ chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm English attachment

Công văn số 2096/TCHQ-TXNK ngày 6/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét gia hạn áp dụng thông báo xác định trước mã số (2 trang)
Posted: 10/6/2022 12:54:29 PM | Latest updated: 16/6/2022 2:22:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa chỉ có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Theo đó, doanh nghiệp không được sử dụng Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa nếu Thông báo đó đã ký ban hành quá 3 năm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2096-06062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Phân tích - Phân loại