LuatVietnam

Khai bổ sung cho tờ khai đã phân luồng nhưng chưa thông quan có thể bị xử phạt

Cập nhật 21/7/2022 | Đăng tải: LVN.5515

hoi Công ty TNHH Dongsan Precision Vina
Công ty có tiến hành mở tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang theo loại hình A31 (tờ khai đã phân luồng đỏ nhưng chưa thông quan). Sau khi tờ khai đã phân luồng công ty tự phát hiện ra khách hàng để sai đơn giá trên invoice nên chúng tôi đã kéo tờ khai về để sửa lại đơn giá đúng theo thực tế. Nhưng khi cán bộ hải quan tiếp nhận hồ sơ của công ty thì nói không được phép sửa và phạt ở mức từ 3-5 triệu theo điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
Vậy trong trường hợp này công ty tự phát hiện ra sai sót và kéo về sửa và cũng không làm ảnh hưởng tới chính sách thuế, như vậy thì có bị phạt hay không?

luat Vụ Pháp chế:

- Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan, điểm a.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) thì trường hợp khai bổ sung sau thời điểm hệ thống hải quan phân luồng và trước khi thông quan thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét, xác định; đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty làm thủ tục để được trả lời cụ thể.

Xem thêm

Chính sách Hải quan

otvet Khai bổ sung cho tờ khai đã phân luồng nhưng chưa thông quan có thể bị xử phạt
otvet Tờ khai hải quan sẽ bị phân luồng đỏ nếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính
otvet Phí hải quan nếu nộp thừa có được hoàn lại?
otvet Có thể bù trừ phí hải quan nộp thừa cho tờ khai mới
otvet Được phép điều chỉnh đơn giá tờ khai xuất khẩu trong vòng 60 ngày
otvet Hàng gia công và SXXK phải quyết toán riêng
otvet Hàng nhập khẩu theo loại hình cho tặng không thanh toán (H11) có được tái xuất trả?
otvet Bán phế phẩm của hàng gia công xuất khẩu tại thị trường nội địa phải khai nộp thuế
otvet Khái niệm "bản chính" hồ sơ hải quan được hiểu thế nào?
otvet Thời hạn 30 ngày thanh khoản hợp đồng gia công tính theo Dương lịch
otvet Hàng tái nhập để sửa chữa quá hạn 275 ngày có được gia hạn?
otvet Nguyên phụ liệu cung cấp miễn phí có được nhập khẩu theo loại hình nhập SXXK?
otvet Có được tái nhập hàng xuất khẩu tại chỗ?
otvet Hợp đồng gia công đã thanh lý có được tái nhập hàng để sữa chữa?
otvet Tái nhập hàng để tiêu hủy có được miễn thuế?
otvet Tiêu hủy phế liệu dư thừa phải được Hải quan giám sát
otvet Nguyên liệu nhập SXXK đưa gia công phải khai chuyển mục đích sử dụng
otvet Hàng giao gia công lại phải được Hải quan đồng ý
otvet Sử dụng quyền XNK để bán nguyên liệu nhập kinh doanh có cần khai lại loại hình?
otvet Có thể xin cấp lại Danh mục miễn thuế nếu bị mất