LuatVietnam

blue-check Khai hải quan cho hàng tái xuất trong thời gian tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

Công văn số 4002/TCHQ-GSQL ngày 1/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái xuất hàng tạm nhập của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (1 trang)
Posted: 9/8/2023 3:27:48 PM | Latest updated: 9/8/2023 5:53:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, thủ tục tái xuất hàng tạm nhập trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập đã ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Tạm ngừng kinh doanhCập nhật đến: 1-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu