LuatVietnam

Khám ngoại trú được hưởng BHYT thế nào?

Cập nhật 29/4/2022 | Đăng tải: LVN.5444

hoi Lê Nhân (An Giang)
Hạn mức thanh toán cho một lần khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú tại tuyến xã là bao nhiêu tiền thì nằm trong khung thanh toán tại trạm y tế xã?

luat Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang:

Đến thời điểm hiện tại, chưa có quy định hạn mức thanh toán trên một lần khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến khám chữa bệnh (xã, huyện, tỉnh…). Người bệnh chỉ thực hiện đóng cùng chi trả (nếu có).

Theo quy định tại Mục c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng BHYT của các đối tượng tham gia BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

Như vậy, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại tuyến xã được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí thuốc, các dịch vụ kỹ thuật (nếu có), tiền khám theo chỉ định của bác sĩ và người bệnh không phải đóng chi phí cùng chi trả.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục