LuatVietnam

Khám nha khoa "trái tuyến" có được hưởng BHYT?

Cập nhật 25/3/2022 | Đăng tải: LVN.5420

hoi Bạn đọc
Tôi đăng ký Bảo hiểm y tế (BHYT) ở Bệnh viện Quận 1 (TP.HCM). Tôi muốn đi nhổ răng khôn mọc lệch ở Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM. Khi đi khám ở bệnh viện này, Bảo hiểm y tế có được áp dụng và chi trả cho nhổ răng khôn và nếu có sẽ chi trả bao nhiêu phần trăm?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện quận 1 tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh (là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh) và thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán:

100% chi phí khám chữa bệnh nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ.

Không được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục