LuatVietnam

Lược đồ | Khấu trừ thuế đầu vào

Tổng số 42 bản ghi | Cập nhật đến: 28-Aug-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 5/4/2021 Nhập khẩu phần mềm kèm đĩa CD có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 10147/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , đối với thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho hoạt động kinh doanh chịu và không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ phần dùng cho hoạt động chịu thuế. Xem thêm

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa của đối tác nước ngoài gồm có sản phẩm chịu và không chịu thuế GTGT (phần mềm, đĩa CD, giấy tờ ghi mã sử dụng), nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ) thì được kê khai khấu trừ.

Cần lưu ý, phía đối tác nước ngoài phải kê khai nộp thuế nhà thầu nếu hợp đồng bán hàng có kèm theo dịch vụ thực hiện tại Việt Nam. Tỷ lệ tính thuế nhà thầu (gồm thuế GTGT, thuế TNDN) được xác định theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

blue-check 3/11/2020 Thuê thiết bị quay vòng của nước ngoài có được khấu trừ thuế đầu vào? English attachment
(Công văn số 4677/TCT-DNL)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty thuê vật tư, thiết bị quay vòng của đối tác nước ngoài để phục vụ hoạt động kinh doanh và ủy thác bên thứ ba làm thủ tục nhập khẩu, đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì số thuế này vẫn được kê khai khấu trừ. Xem thêm

Căn cứ để khấu trừ thuế là hóa đơn do bên nhập khẩu ủy thác phát hành cho Công ty khi giao trả vật tư, thiết bị.

blue-check 27/2/2020 Căn hộ thuê cho chuyên gia nước ngoài không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 8208/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp trong HĐLĐ ký với chuyên gia nước ngoài có thỏa thuận việc Công ty chịu trách nhiệm trả lương, thưởng và tiền thuê nhà thì khoản chi phí thuê căn hộ, kể cả phí dịch vụ quản lý căn hộ cho chuyên gia nước ngoài ở sẽ được chấp nhận hạch toán. Xem thêm

Tuy nhiên, số thuế GTGT tương ứng của khoản chi phí thuê căn hộ và phí dịch vụ quản lý căn hộ nêu trên không được khấu trừ (khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Công văn này thay thế Công văn số 93847/CT-TTHTstatus1 ngày 16/12/2019.

blue-check 23/12/2019 Xây nhà ở cho chuyên gia nước ngoài có được khấu trừ thuế đầu vào? English attachment
(Công văn số 95772/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp để cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp ở, nếu các nhà này đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu Công ty xây dựng nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài không phải là cán bộ nhân viên của Công ty (không ký HĐLĐ với Công ty) thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ.

blue-check 25/10/2019 "Chuyển nhượng chứng khoán" không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 80771/CT-TTHT)

"Chuyển nhượng chứng khoán" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (điểm d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ), theo đó, thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động này sẽ không được khấu trừ. Read more

Trường hợp Công ty vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT, đồng thời phát sinh hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thì phải hạch toán riêng thuế GTGT thuộc diện được khấu trừ.

Nếu Công ty không thể hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào dùng chung cho các hoạt động thì thuế GTGT được khấu trừ được tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu chịu thuế và doanh thu không phải nộp thuế so với tổng doanh thu. Trong đó, tổng doanh thu được xác định bao gồm cả doanh thu không chịu thuế GTGT.

blue-check 17/10/2019 Trực tiếp nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án, nhà thầu được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 78930/CT-TTHT)

Liên quan đến việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa phục vụ dự án do nhà thầu đứng ra nhập khẩu, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Công văn số 4070/TCT-CS ngày 8/10/2019. Read more

Theo đó, trường hợp nhà thầu đứng ra nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án và có chứng từ nộp thuế GTGT mang tên, MST của nhà thầu thì nhà thầu được kê khai khấu trừ số thuế đầu vào này.

blue-check 8/10/2019 Nhà thầu xây dựng được khấu trừ thuế đầu vào khi đứng ra nhập khẩu hàng hóa
(Công văn số 4070/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ khi có một trong các chứng từ sau: hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay phía nước ngoài. Read more

Theo đó, trường hợp nhà thầu xây dựng đứng ra nhập khẩu hàng hóa và có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên, MST của nhà thầu thì nhà thầu được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào này.

blue-check 4/6/2019 Xây dựng đường điện chiếu sáng có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 2252/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 , hoạt động "chiếu sáng công cộng" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra. Read more

Theo đó, về nguyên tắc, hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng để chiếu sáng công cộng không được khấu trừ thuế GTGT (khoản 1 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 ).

Đối với hoạt động thi công xây dựng đường điện chiếu sáng, Tổng cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp trình bày cụ thể với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn chi tiết.

blue-check 29/1/2019 Bán nông sản chưa chế biến: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 337/TCT-CS)

Hàng hóa thuộc diện không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ). Read more

Theo đó, trường hợp Công ty bán hàng nông sản chưa chế biến cho Công ty khác thì được miễn khai nộp thuế GTGT đầu ra, đồng thời vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

blue-check 14/5/2018 Vận tải biển không bị khống chế hạn mức khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 1773/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 , hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Read more

Số thuế GTGT đầu vào của hoạt động này được kê khai khấu trừ toàn bộ (nếu đáp ứng quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13) , không bị khống chế hạn mức khấu trừ chỉ 5%.

blue-check 12/12/2017 Khoản thu tài chính: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 79833/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , lãi cho vay riêng lẻ của doanh nghiệp cũng được miễn nộp thuế GTGT đầu ra, nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Read more

Đối với các khoản thu tài chính khác thì được miễn nộp thuế GTGT đầu ra, đồng thời được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động xuất khẩu, vừa có hoạt động bán hàng trong nước thì phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào của hoạt động xuất khẩu để làm căn cứ hoàn thuế. Nếu không hạch toán riêng được thì phân bổ theo tỷ lệ doanh thu (điểm a khoản 4 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 4/12/2017 Lãi vay của doanh nghiệp: MIỄN thuế đầu ra nhưng KHÔNG được khấu trừ thuế đầu vào English attachment
(Công văn số 5559/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản tiền lãi phát sinh từ hoạt động cho vay riêng lẻ của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, vì vậy không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Read more

Đối với các khoản thu tài chính khác của doanh nghiệp thì thuộc đối tượng không phải khai nộp thuế GTGT theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 nên vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Về cách xác định thuế GTGT đầu vào của hoạt động xuất khẩu trong trường hợp không thể hạch toán riêng, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 và Công văn số 11858/BTC-CST ngày 6/9/2017.

blue-check 20/3/2017 Bán nông sản cho doanh nghiệp khác, vừa được khấu trừ thuế đầu vào, vừa được miễn thuế đầu ra
(Công văn số 963/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13status2 , trường hợp doanh nghiệp kinh doanh mua bán sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến hoặc chỉ mới sơ chế thông thường cho doanh nghiệp khác thì được miễn kê khai tính nộp thuế GTGT đầu ra. Read more

Số thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì vẫn được khấu trừ. Tuy nhiên, cần lưu ý, kể từ ngày 1/7/2016, thuế GTGT đầu vào của hàng mua bán trong nước chỉ còn được khấu trừ cho đến hết, không được hoàn lại (khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13status2 ).

blue-check 16/1/2017 Bán nông sản cho doanh nghiệp khác, vừa miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 1748/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13status2 , trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm trồng trọt chưa chế biến để bán cho doanh nghiệp khác thì không phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra, nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến để bán cho doanh nghiệp khác thì được miễn kê khai nộp thuế GTGT đầu ra.

Các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu như phí vận chuyển, phí THC, DO, vệ sinh công, nâng hạ... nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 thì được khấu trừ toàn bộ.

blue-check 12/1/2017 Hàng khuyến mại: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 142/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa khuyến mại nếu thực hiện theo đúng pháp luật về thương mại thì được ghi giá tính thuế GTGT bằng 0. Nói cách khác, hàng khuyến mại đúng luật được miễn tính thuế GTGT đầu ra. Xem thêm

Bên cạnh đó, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa khuyến mại cũng được khấu trừ toàn bộ, nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ (khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 22/12/2015 Chi phí lưu container, xếp dỡ hàng XNK được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 13437/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có phát sinh các chi phí liên quan đến XNK hàng hóa phục vụ cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT và nhận hóa đơn GTGT đầu vào của đại lý hãng tàu nước ngoài với nội dung thu hộ hãng tàu nước ngoài “phí lưu container, phí vệ sinh container, phụ phí giao hàng tại cảng đến, phí chứng từ tại cảng đến” thì khoản thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn này được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 Xem thêm

Công ty tổng hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lên Tờ khai 01/GTGT, không phải lập Bảng kê

blue-check 26/10/2015 Khấu trừ thuế đầu vào không phân biệt ngành nghề có hay chưa ĐKKD
(Công văn số 4413/TCT-KK)

Theo quy định tại khoản 14 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp chỉ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp có vi phạm các quy định về hóa đơn như: không ghi hoặc ghi sai tên, địa chỉ, MST của người bán, người mua, sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn khống... Ngoài ra, không hạn chế khấu trừ đối với trường hợp vi phạm các quy định khác Xem thêm

Theo đó, Tổng cục Thuế cho rằng trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký, nếu không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc bị cấm và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì vẫn được khấu trừ

Tuy nhiên, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

blue-check 12/10/2015 Ngân hàng đã không được khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ kể từ 2014
(Công văn số 4209/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , kể từ ngày 1/1/2014 trở đi, tài sản cố định, máy móc thiết bị của tổ chức tín dụng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Xem thêm

Khoản thuế GTGT đầu vào này tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

blue-check 22/9/2015 Phân bổ tỷ lệ khấu trừ thuế đầu vào có căn cứ theo "doanh thu nội bộ" ?
(Công văn số 3895/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì thuế GTGT được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế so với tổng doanh thu của HHDV bán ra không hạch toán riêng được Xem thêm

Tuy nhiên, theo Công văn này, trường hợp các Ngân hàng có phát sinh doanh thu, chi phí từ giao dịch nội bộ, các khoản doanh thu, chi phí này chỉ để Ngân hàng theo dõi trong nội bộ giữa hội sở với chi nhánh và giữa các chi nhánh ngân hàng nhằm xác định hiệu quả hoạt động của từng đơn vị phụ thuộc, đây không phải doanh thu thu được từ khách hàng. Do vậy, doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không bao gồm khoản doanh thu nội bộ

blue-check 14/8/2015 Ủy quyền Chi nhánh mở tờ khai và nhập hàng, có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 53636/CT-HTr)

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động nhập khẩu hàng hóa nhưng ủy quyền cho Chi nhánh mở tờ khai hải quan và làm thủ tục nhập hàng, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 thì Công ty vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa ủy quyền nhập khẩu

blue-check 28/5/2015 Hàng hóa không phải khai thuế GTGT đầu ra vẫn thuộc diện được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 4297/CT-TTHT)

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tương tự hàng hóa chịu thuế. Điều kiện khấu trừ thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 27/3/2015 Thuê container nhập khẩu để cho thuê lại, có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 2735/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thuê container của đối tác nước ngoài, nhập khẩu về Việt Nam để cho thuê lại, số container này đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ thuế đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ... quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 27/2/2015 Từ 2015, dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 2717/BTC-CST)

Theo quy định tại Luật về thuế số 71/2014/QH13status2 , kể từ ngày 1/1/2015, thức ăn chăn nuôi được chuyển từ đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 5% sang diện không chịu thuế Xem thêm

Theo đó, từ thời điểm năm 2015, thuế GTGT đầu vào phục vụ cho các dự án đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi không còn được khấu trừ như giai đoạn trước

blue-check 6/2/2015 Chi phí thuê nhà cho lao động nước ngoài không được khấu trừ thuế đầu vào English attachment
(Công văn số 1496/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký HĐLĐ với người nước ngoài, có thỏa thuận sẽ trả thay tiền thuê nhà, điện, nước, điện thoại... thì các khoản tiền này, bao gồm cả thuế đầu vào đều tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN; không được kê khai khấu trừ

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác ở nước ngoài có phát sinh các khoản chi phí tại nước ngoài như thuê phòng, vé xe, thuê xe... nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định tại nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt thì đủ điều kiện được hạch toán vào chi phí

blue-check 24/12/2014 Từ 2015, phân bón chỉ được khấu trừ thuế đầu vào dùng cho xuất khẩu
(Công văn số 11452/CT-TTHT)

Theo sửa đổi tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13status2 , kể từ ngày 1/1/2015, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất GTGT 0% (thay vì quy định cũ là 5%) Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp vừa xuất khẩu phân bón, vừa bán tiêu dùng nội địa nhưng không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào thuộc diện khấu trừ được tính theo tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu

blue-check 14/11/2014 Tài sản cố định của Ngân hàng không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 58399/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với tài sản cố định của tổ chức tín dụng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải hạch toán vào nguyên giá Read more

Theo đó, Ngân hàng khi mua ô tô làm tài sản cố định thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải tính vào nguyên giá

blue-check 14/10/2014 Chế tác vàng bạc không còn được khấu trừ thuế đầu vào kể từ 1/3/2012
(Công văn số 4479/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , hoạt động chế tác vàng bạc, đá quý thuộc đối tượng tính thuế GTGT khấu trừ; do đó, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Read more

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/3/2012 trở về sau (thời điểm Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 có hiệu lực, nay là Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ), hoạt động chế tác vàng bạc, đá quý cũng phải tính thuế GTGT trực tiếp như hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý. Theo đó, hoạt động chế tác vàng bạc không còn được khấu trừ thuế đầu vào

blue-check 27/8/2014 Xuất khẩu trang sức được áp dụng thuế GTGT 0% nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 12020/BTC-CST)

Kể từ ngày 1/1/2014, hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc đá quý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thực hiện chế tác vàng, bạc, đá quý sau đó xuất khẩu thì số thuế GTGT phải nộp bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT 0%. Read more

Đối với phương pháp trực tiếp, doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí hợp lý

blue-check 22/8/2014 Chi phí thuê tư vấn phát hành cổ phiếu không khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 3498/TCT-KK)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 244/2009/TT-BTCstatus1 , chi phí phát hành cổ phiếu được ghi nhận vào chi phí phát hành cổ phiếu. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh chi phí thuê tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành riêng lẻ cổ phần thì thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí này không được khấu trừ, hoàn thuế, chỉ được hạch toán vào chi phí phát hành cổ phiếu

blue-check 6/6/2014 Hướng dẫn khấu trừ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh vàng bạc
(Công văn số 7512/BTC-TCT)

Văn bản hướng dẫn việc khấu trừ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý chịu thuế theo phương pháp trực tiếp Read more

Theo đó, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế đầu vào dùng cho từng hoạt động kinh doanh nói trên để xác định số thuế được và không được khấu trừ

Trường hợp không thể hạch toán riêng thì số thuế đầu vào được khấu trừ được xác định dựa vào tỷ lệ doanh thu chịu thuế theo phương pháp khấu trừ trên tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

blue-check 2/6/2014 Về điều kiện khấu trừ thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
(Công văn số 4091/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động xuất khẩu, vừa có hoạt động bán hàng trong nước

blue-check 2/6/2014 Hai chứng từ cần có để khấu trừ thuế đầu vào hàng nhập khẩu English attachment
(Công văn số 4130/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với hàng nhập khẩu, để được khấu trừ thuế đầu vào phải có 02 chứng từ sau: Read more

- Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

blue-check 10/3/2014 Thuê xưởng để SXKD hàng hóa chịu thuế GTGT, tiền thuê được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 709/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1 , thuế GTGT đầu vào dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ Read more

Theo đó, trường hợp Công ty thuê xưởng để thực hiện toàn bộ hoạt động SXKD chịu thuế GTGT (từ khâu mua nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm, lưu kho đến tiêu thụ sản phẩm), đã phát sinh doanh thu và kê khai nộp thuế GTGT đầu ra thì thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc thuê xưởng được khấu trừ

blue-check 13/1/2014 Hàng bị hư hỏng do độ ẩm thay đổi được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 304/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1 , trường hợp hàng hóa bị hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa thì số hàng bị hao hụt nằm trong định mức vẫn được khấu trừ thuế đầu vào Read more

Theo Công văn này, hàng hóa lưu kho nếu bị hao hụt do độ ẩm thay đổi cũng được xem là hao hụt do tính chất lý hóa nên được kê khai khấu trừ

Trường hợp hàng bị tổn thất do bảo quản không tốt dẫn đến mối, mọt hoặc bị mất cắp thì không được khấu trừ

blue-check 30/12/2013 Được khấu trừ thuế đầu vào trên chứng từ nộp thay thuế nhà thầu
(Công văn số 10984/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài thì được sử dụng chứng từ nộp thuế đó (có ghi MST do Cục thuế cấp để kê khai thay thuế nhà thầu) để khấu trừ thuế đầu vào.

blue-check 29/8/2013 TSCĐ của bệnh viện không được khấu trừ thuế đầu vào
(Công văn số 2839/TCT-PC)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty cổ phần Y dược Domedic không được khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ là nhà làm phòng khám, phòng hộ sinh, dịch vụ căng tin, bán thuốc… Read more

Công văn này thay thế Công văn 3955/TCT-CSstatus1 ngày 17/10/2008 và Công văn số 1517/TCT-CSstatus1 ngày 17/4/2008.

blue-check 10/1/2013 TSCĐ bị tổn thất, không được khấu trừ thuế đầu vào phần được bồi thường
(Công văn số 157/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 (có hiệu lực từ 1/3/2012), đối với hàng hóa bị tổn thất do hư hỏng, hỏa hoạn, ..., doanh nghiệp chỉ được khấu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa không được bồi thường Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có tài sản cố định bị thiệt hại do hỏa hoạn, thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị được Công ty Bảo hiểm bồi thường sẽ không được kê khai khấu trừ

THAM KHẢO
blue-check 28/8/2023 Về điều kiện hạch toán và khấu trừ hóa đơn đầu vào
(Công văn số 62909/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng trường hợp các khoản chi của công ty đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 (cụ thể: liên quan đến sản xuất, kinh doanh và có hóa đơn, chứng từ đầy đủ) thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Read more

Đối với hóa đơn đầu vào nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đáp ứng điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 thì được khấu trừ toàn bộ.

blue-check 9/5/2023 Hàng hóa, linh kiện tiêu hủy có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 1633/TCT-CS)

Liên quan đến thu nhập hưởng ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế lưu ý, về nguyên tắc, đối với dự án ưu đãi theo điều kiện địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án thực hiện trên địa bàn ưu đãi (trừ các khoản thu nhập không được ưu đãi theo quy định). Đối với các khoản thu nhập không phát sinh trên địa bàn ưu đãi, không phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi thì không được hưởng ưu đãi thuế. Read more

Trường hợp doanh nghiệp có xuất hàng hóa nguyên chiếc cho mục đích bảo hành sản phẩm nhưng gặp khó khăn trong việc lập hóa đơn, chứng từ trả lại hàng theo quy định thì căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động thu đổi bảo hành sản phẩm để làm căn cứ hạch toán và xuất trình cho cơ quan thuế khi bị thanh tra, kiểm tra.

Đối với hàng hóa, linh kiện bị lỗi phải tiêu hủy, nếu việc tiêu hủy hàng hóa, linh kiện này thuộc trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Ngoài ra, nếu tổn thất từ hàng hóa, linh kiện tiêu hủy đáp ứng các điều kiện về khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ theo quy định thì được chấp nhận hạch toán.

blue-check 14/7/2022 Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
(Công văn số 33229/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Read more

Theo đó, khi Công ty cung ứng hàng hóa, dịch vụ không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3) thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

XEM THÊM
blue-check 27/3/2017 Về việc khấu trừ thuế đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến cá tra
(Công văn số 1115/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế tỉnh An Giang về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ đầu tư sản xuất, chế biến cá tra của Công ty TNHH Bình Long.

blue-check 8/1/2015 Về việc khấu trừ thuế đầu vào của tài sản cố định
(Công văn số 67/TCT-DNL)

Văn bản trả lời Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định