LuatVietnam

blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu

Công văn số 140/TCHQ-TXNK ngày 10/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu (3 trang)
Posted: 13/1/2023 9:02:43 AM | Latest updated: 13/1/2023 1:57:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được giảm giá vì là hàng "Demo Unit" (tạm dịch là hàng dùng thử) thì không thuộc các loại giảm giá được trừ khi tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.1.1 điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, trường hợp trong hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do của khoản giảm giá hàng nhập khẩu thì Hải quan cũng không có cơ sở xác định thuộc loại giảm giá được trừ khi tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xem xét khoản giảm giá của doanh nghiệp nếu thiếu một trong các tài liệu sau đây sẽ không được chấp nhận:

- Bảng công bố giảm giá của người bán (quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 ).

- Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa (mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 ) đối với trường hợp hàng hóa cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo 02 tờ khai khác nhau.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment