LuatVietnam

blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập

Công văn số 25017/CTHN-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế TNDN theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP (3 trang)
Posted: 8/6/2022 11:20:54 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:48:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, để được giảm 30% thuế TNDN năm 2021, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ và giảm so với doanh thu của năm 2019.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong năm 2020 và 2021 thì được miễn điều kiện có doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế TNDN