LuatVietnam

Không bắt buộc phải mua bảo hiểm khi vay tiền ngân hàng

Cập nhật 31/5/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Lê Văn Đức (Cà Mau)
Gia đình tôi vay 200 triệu đồng tại 1 ngân hàng cổ phần, nhưng khi rút tiền ngân hàng bắt buộc phải mua bảo hiểm trị giá 1.800.000 đồng. Ngân hàng yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có các quy định nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Ngân hàng Nhà nước cũng có chỉ đạo các tổ chức tín dụng yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bảo hiểm trên toàn hệ thống.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kinh doanh bảo hiểm