LuatVietnam

Không cần đánh dấu ô "hóa đơn bên thứ ba" trên C/O JV nếu do công ty tại Việt Nam phát hành

Cập nhật 23/6/2022 | Đăng tải: LVN.5504

hoi Nguyễn Thị Hoài
Công ty chúng tôi là công ty thương mại 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi mua hàng từ Nhật, sau đó bán lại cho khách hàng ở Việt Nam tại cảng Cát Lái, trước khi hàng được nhập khẩu. Mọi thủ tục nhập khẩu do khách hàng Việt Nam thực hiện.
Hàng hóa có C/O mẫu JV, trong đó người xuất khẩu là công ty sản xuất tại Nhật, người nhập khẩu là khách hàng Việt Nam, hóa đơn thương mại là hóa đơn công ty chúng tôi (trụ sở tại Việt Nam) phát hành cho khách hàng Việt Nam. Trên C/O không remark hóa đơn bên thứ 3.
Vậy, C/O mẫu JV trong trường hợp này có hợp lệ và được chấp nhận để được hưởng ưu đãi theo VJEPA không?

luat Cục Giám sát quản lý:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Hướng dẫn tại mặt sau C/O mẫu JV của Nhật Bản tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương quy định “Ô số 7: ghi số và ngày của hóa đơn thương mại. Hóa đơn phải là hóa đơn được cấp cho lô hang nhập khẩu vào nước thành viên nhập khẩu.

Trong trường hợp hóa đơn do một công ty không phải là nhà xuất khẩu phát hành và công ty phát hành hóa đơn không có trụ sở tại Việt Nam hoặc Nhật Bản, người khai cần ghi vào ô số 8 dòng chữ hóa đơn được phát hành bởi một nước thứ ba, trong đó có ghi tên giao dịch pháp lý và địa chỉ của công ty đã phát hành hóa đơn đó…”

Theo nội dung Công ty trình bày thì hóa đơn thương mại do Công ty TNHH Itochu Việt Nam phát hành cho người nhập khẩu là Công ty Việt Nam nên không thuộc trường hợp quy định tại phần hướng dẫn tại mặt sau C/O mẫu JV dẫn trên về hóa đơn thương mại do nước thứ ba phát hành. Do đó, ô số 8 không phải ghi dòng chữ hóa đơn được phát hành bởi một nước thứ ba, trong đó ghi tên giao dịch pháp lý và địa chỉ của công ty đã phát hành hóa đơn đó.

Xem thêm

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

otvet Không cần đánh dấu ô "hóa đơn bên thứ ba" trên C/O JV nếu do công ty tại Việt Nam phát hành
otvet Có được chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa bằng bảng kê?
otvet C/O cấp sau ngày giao hàng quá 3 ngày phải tick ô “ISSUED RETROACTIVELY”
otvet Không xác định được xuất xứ hàng xuất khẩu, khai hải quan thế nào?
otvet C/O Form E phải khai thông tin của đại lý được ủy quyền làm thủ tục xuất khẩu
otvet Có bắt buộc ghi tên phương tiện vận tải trên C/O form AI?
otvet Hàng tái xuất từ kho ngoại quan có thể xin C/O giáp lưng để hưởng ưu đãi
otvet Kê khai trực tuyến C/O cấp lại như thế nào?
otvet Ghi xuất xứ trên hàng hóa nhập khẩu như thế nào?
otvet Ghi xuất xứ cho hàng mang thương hiệu nước ngoài như thế nào?
otvet Hàng nhập khẩu từ Anh có được nộp bổ sung C/O để hưởng thuế UKVFTA?
otvet Hàng xuất khẩu sang EU có còn được tự chứng nhận xuất xứ theo mã REX?
otvet Hàng phi mậu dịch không thanh toán có được cấp C/O form E?
otvet Hàng xuất khẩu bắt buộc khai rõ xuất xứ trên nhãn
otvet Hàng xuất khẩu vào DNCX có được nộp C/O để hưởng ưu đãi?
otvet Nhãn hàng hóa không bắt buộc phải ghi "tiêu chuẩn sản xuất"
otvet C/O cấp trễ hạn do nghỉ lễ có phải đóng dấu “ISSUED RETROACTIVELY”?
otvet Mã HS của C/O khác với tờ khai có được chấp nhận?
otvet Mùa dịch được nợ C/O bao lâu?
otvet C/O Form D của Myanmar có được phép nộp bản điện tử?