LuatVietnam

blue-check Không cần nộp thay thuế nhà thầu khi bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment

Công văn số 4643/CTHN-TTHT ngày 10/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài (3 trang)
Posted: 13/2/2023 12:38:20 PM | Latest updated: 15/2/2023 2:28:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5636 | Vietlaw: 599
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài đã tiến hành đăng ký, khai nộp thuế tại Việt Nam theo các quy định từ Điều 76 - 79 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 thì bên Việt Nam khi mua hàng hóa, dịch vụ không có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu.

Về nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT, thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5636

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4643_10022023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Không phải nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã có MST tại Việt Nam English attachment
blue-check Không cần nộp thay thuế nhà thầu khi bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Miễn trích nộp thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng nền tảng của nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Mua vé máy bay qua mạng có chịu thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Thuê nước ngoài giao nhận hàng phải trích nộp 2% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu xây dựng có được tách giá trị vật tư, thiết bị để tính thuế riêng? English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế? English attachment
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm English attachment
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định