LuatVietnam

blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ

Công văn số 1613/BXD-QLN ngày 10/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư (3 trang)
Posted: 20/5/2022 9:19:28 AM | Latest updated: 21/5/2022 12:51:53 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP ), để được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại thì doanh nghiệp phải có quyền sử dụng đất ở hoặc có quyền sử dụng đất ở và đất khác đủ điều kiện chuyển mục đích để thực hiện dự án.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ thì không đáp ứng điều kiện được chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản