LuatVietnam

Không chốt sổ BHXH cho người lao động, phạt đến 3 triệu/người

Cập nhật 16/4/2022 | Đăng tải: LVN.5434

hoi Nguyễn Thanh Huyền, TP.HCM
Tôi nghỉ việc tại công ty cũ đã được hai tháng. Lúc nghỉ, tôi có làm đơn báo trước và đã được công ty chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, nhiều lần tôi liên hệ công ty chốt sổ BHXH để tôi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng công ty cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Cho tôi hỏi, trường hợp công ty không chốt sổ cho người lao động (NLĐ) để người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp thì công ty có bị xử lý gì không?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Theo khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, đồng thời người sử dụng lao động xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 3, Điều 39 Nghị định 12/2022 có quy định về phạt hành chính đối với người sử dụng lao động không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

Mức phạt đối với hành vi trên là từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, mức phạt tối đa không quá 75 triệu đồng.

Như vậy, khi người sử dụng lao động không thực hiện chốt sổ để NLĐ thực hiện các thủ tục hưởng quyền lợi BHXH, BHTN thì sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động có quyền khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID