LuatVietnam

Không đóng bảo hiểm liên tục đến khi nghỉ việc có được trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật 16/9/2023 | Đăng tải: LVN.5786

hoi Hồng Vân
Tôi được công ty đóng BHXH đến hết tháng 11/2022. Từ tháng 12/2022, công ty khó khăn, chuyển nhiều nhân viên chính thức xuống làm cộng tác viên, không đóng BHXH.
Tháng 9/2023, tôi quyết định nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động và muốn chốt sổ BHXH. Xin hỏi trường hợp bị ngắt quãng đóng bảo hiểm như tôi có được làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

luat Luật sư Vũ Tiến Vinh, Công ty luật Bảo An, Hà Nội:

Theo Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải đáp ứng 2 điều kiện căn bản là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên và đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thất nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên nhưng không nộp hồ sơ đúng hạn thì cũng không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và làm căn cứ tính trợ cấp thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.

Do bạn Vân không nêu rõ trước đó bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu thời gian, nên bạn có thể tự đối chiếu những điều kiện trên vào trường hợp của mình để có câu trả lời và làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu có.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm