LuatVietnam

blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức

Công văn số 879/BXD-KTXD ngày 10/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 26/5/2023 9:09:41 AM | Latest updated: 27/5/2023 2:16:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5707
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng ký theo đơn giá điều chỉnh, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cũng được áp dụng theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Theo đó, đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sau khi điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm tạm ứng thì không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng theo quy định tại điểm khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Việc nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần khối lượng hoàn thành trước thời điểm tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5707

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?
blue-check Xác định dự toán chi phí xây dựng phải làm rõ các chí phí đã tính trong giá vật liệu
blue-check Căn cứ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Về căn cứ xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng